Gwarancja

Warunki gwarancji

1. Gwarancji udziela się do momentu wyczerpania środka barwiącego, lecz nie dłużej niż 2 lata od daty zakupu.

2. W okresie gwarancji sprzedający gwarantuje prawidłową prace produktu, przy zachowaniu warunków jego przechowywania i eksploatacji.

3. W przypadku wad produktu, uniemożliwiających prawidłowe użytkowania drukarki, sprzedający gwarantuje:
a. Wymianę wadliwego produktu na nowy, wolny od wad lub zwrot kosztów zakupu – zgodnie z życzeniem klienta;
b. Zwrot kosztów naprawy drukarki (bez względu na to, czy jest ona jeszcze objęta gwarancją producenta), jeżeli bezpośrednią przyczyna awarii było zastosowanie produktu zakupionego w firmie KAPINO.

4. Procedura reklamacyjna rozpoczyna się w chwili dostarczenia wadliwego produktu do sprzedającego.
a. Sprzedający dołoży należytej staranności, aby rozpatrzenie zasadności reklamacji, a tym samym wymiana produktu na nowy, wolny od wad, bądź zwrot kosztów jego nabycia, odbyło się w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym jednak 14 dni.
b. Dostarczenie wydruku, wskazującego wadliwą pracę reklamowanego produktu przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu, chyba ze nabywca wykaże, iż uszkodzenie nastąpiło przed zakupem.

6. W przypadku reklamacji produktu zakupionego w firmie KAPINO, który spowodował uszkodzenie drukarki, należy poinformować o tym fakcie sprzedającego, w celu uzgodnienia terminu odbioru uszkodzonej drukarki od klienta. Jeśli klient posiada opinię punktu serwisowego, w którym stwierdza się, ze uszkodzenie nastąpiło bezpośrednio w wyniku wadliwej pracy tonera, proszony jest o udostepnienie tej opinii sprzedającemu. Czas rozpatrzenia reklamacji uszkodzonej drukarki, z uwagi na konieczność współpracy z niezależnym serwisem, może przekroczyć 14 dni.